Toppbild
Enkät om hälsovård på häst
Tack för att du svarar på den här enkäten. Med ditt svar bidrar du till att den framtida tillgången på djurhälsopersonal motsvarar efterfrågan
Fråga 1

Fråga 2
Jag har hästar som är skodda (om du svarar nej, fortsätt till fråga 10)


Fråga 3
Användningsområde:
Multiple selection
Fråga 4
Vilken ras
Multiple selection

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10
Jag har hästar som är oskodda (om du svarar nej, fortsätt till fråga 21).


Fråga 11
Användningsområde:
Multiple selection
Fråga 12
Vilken ras
Multiple selection

Fråga 13

Fråga 14

Fråga 15
Jag verkar ibland hästarna själv mellan hovslagarbesöken


Fråga 16

Fråga 17

Fråga 18

Fråga 19

Fråga 20

Fråga 21
Om du använder hovslagare, vilket av följande alternativ tycker du stämmer bäst in på din situation?Fråga 22
Om du använder hovslagare, vilket av följande alternativ tycker du stämmer bäst in på din situation?Fråga 23
Vet du vad din hovslagare har för utbildning?
Multiple selection

Fråga 24
Vet du om din hovslagare är godkänd av Jordbruksverket?Fråga 25
Vem brukar du anlita för tandvård på din/dina hästar?Fråga 26
Om du använder humanlegitimerad tandläkare, vet du om han/hon är godkänd av Jordbruksverket?Fråga 27
Vem anlitar du för förebyggande vård eller rehabilitering?Fråga 28
Om du använder humanlegitimerad sjukgymnast, vet du om han/hon är godkänd av Jordbruksverket?Fråga 29

Tack för dina svar!

 
Vill du veta mer om djurhälsopersonalen? Gå in på Jordbruksverkets hemsida under "djurhälsopersonal" och läs mer. Har du frågor kan du även kontakta oss på enheten för foder och hälsa.